หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ
ประกาศ

การส่งโครงงานรายบุคคล 30 คะแนนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
การส่งโครงงานรายบุคคล 30 คะแนนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศ ...
2023-02-23 10:22:56
ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ กล้าแสดงออก เข้าร่วมกิจกรรม "ดนตรีในสวน...สร้างสุขรอยยิ้มในสวนสุนันทา"
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ กล้าแสดงออก**เข้าร่วมกิจกรรม "ดนตร ...
2023-02-23 10:20:05
ขอรับบริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาว
ขอรับบริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาว และแพมเพิส เพื่อบริจาคแก่ เด็กน้อย / ผู้สูงอายุสามารถบริจาคได้ที่สำ ...
2023-02-08 09:49:37
สวนสุนันทาครองแชมป์ 17 สมัย
Webometrics Ranking January 2023 ประกาศแล้ว   “สวนสุนันทา” ยังแข็งแกร่ง แชมป์ราชภัฏ ...
2023-02-02 10:08:57
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดจองตัดชุดครุย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดจองตัดชุดครุยรอบที่ 1 วันที่ 27 - 29 มกราคม 2566สำหรับบัณฑิตที่สำเร็ ...
2023-01-27 14:35:28
เปิดจองรอบสอบ ICT สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รอบสอบ ICT เดือนมกราคม 2566 เปิดจองรอบสอบวันแรก 20 มกราคม 2566สอบถามเพิ่มเติม คลิ๊ก https://www.face ...
2023-01-27 14:33:03
ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ TCAS
ขั้นตอนการลงทะเบียนในระบบ TCAS ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/ คลิกที่นี่ https:// ...
2023-01-27 14:30:39
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องนโยบายการยึดมั่นในจรรยาบรรณและจริยธรรมของการวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่องนโยบายการยึดมั่นในจรรยาบรรณและจริยธรรมของการวิจัยและผลงานทาง ...
2023-01-27 14:21:59
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ขอแจ้งให้ผู้กู้ยืมทุกชั้นปีทราบ สำหรับผู้กู้ยืม ...
2023-01-27 14:19:11
ประกาศย้อนหลัง