หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ
ประกาศ

ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1/2565 สำห ...
2022-10-10 11:35:22
กิจกรรมเปิดโลกชมรมประจำปีการศึกษา 2565
ใกล้เริ่มแล้ว กับการสมัครสมาชิกเข้าร่วมชมรมที่น้องๆสนใจในกิจกรรมเปิดโลกชมรมประจำปีการศึกษา 2565โดยจะ ...
2022-10-10 11:24:13
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"นางสาวบัญนษร สัณฐาน ...
2022-09-07 10:09:17
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65)
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 65)การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ...
2022-09-07 10:05:53
ประกาศย้อนหลัง