หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ
ประกาศ

สอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริ ...
2022-12-08 10:39:52
เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ของกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ของกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ...
2022-12-08 10:10:03
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2565
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2565ในวันที่ 22 พฤศจิกา ...
2022-12-08 10:10:34
ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สามารถ Walk-in ...
2022-11-02 10:49:16
ประกาศย้อนหลัง