หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ
ประกาศ

ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2/2565
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2/2565 สำห ...
2022-11-02 10:40:35
One Stop Service งานทะเบียน ปิดทำการ
กองบริการการศึกษา จุดบริการ One Stop Service งานทะเบียน ปิดทำการในวันที่ 13-14 ตุลาคม 2565 และเปิดให ...
2022-11-02 10:32:59
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 62)
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 62) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 จะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิ ...
2022-11-02 10:19:28
ประกาศย้อนหลัง