หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ
ประกาศ

นักศึกษาทุกชั้นปีที่จะกู้ยืม กยศ. ต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 3/2566
*** ที่มีเรียนตามหลักสูตร** (ผู้กู้ที่ได้กู้ยืมมาจากภาคเรียนที่ 1/2566 แล้วเท่านั้น)ขอให้นักศึกษาส่ง ...
2024-04-05 10:23:39
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 1/2567
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่ทำการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนท ...
2024-04-05 10:06:56
เปิดรับสมัคร อบรม ICT (ปริญาตรี)
อบรมระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2567 รับสมัครจำนวนจำกัด** ลงทะเบียนได้ที่ :  https://evt.ssru. ...
2024-03-14 15:10:28
ประกาศย้อนหลัง