หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ
ประกาศ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณวุฒิจากคุรุสภา
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ผ่านการรับรองคุณวุฒิจากคุรุสภาส ...
2022-09-01 10:45:32
SCOP PACKAGING SPEAK OUT RETHINK FOR BETTER NORMAL
SCOP PACKAGING SPEAK OUTRETHINK FOR BETTER NORMALSCGP ชวนชาว GEN 2 ส่งเสียง เปลี่ยนโลก ผ่านการประกวด ...
2022-09-01 10:45:32
ประชาสัมพันธ์รับสมัครพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ด้วยมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ได้มีวัตถุประสงค์ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเ ...
2022-08-11 11:37:14
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศ ...
2022-08-11 11:29:38
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2565  ได้ที่ https://reg.ssru.ac. ...
2022-08-11 11:26:22
ค่ายเตรียมความพร้อม ม.ปลาย
27-07-65ค่ายเตรียมความพร้อม ม.ปลาย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย มีใบประกาศ แจกโควตาวิศวกรรมหุ่นยนต์   &nb ...
2022-08-15 15:11:16
ประกาศย้อนหลัง