หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ
ประกาศ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ด้วยมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ได้มีวัตถุประสงค์ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเ ...
2022-08-11 11:37:14
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศ ...
2022-08-11 11:29:38
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2565  ได้ที่ https://reg.ssru.ac. ...
2022-08-11 11:26:22
ค่ายเตรียมความพร้อม ม.ปลาย
27-07-65ค่ายเตรียมความพร้อม ม.ปลาย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย มีใบประกาศ แจกโควตาวิศวกรรมหุ่นยนต์   &nb ...
2022-08-15 15:11:16
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมออกบูธในกิจกรรม "SSRU MARKET"
กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมออกบูธในกิจกรรม "SSRU ...
2022-08-15 15:11:33
ขอให้นักศึกษาทำแบบสอบถามประเมินคัดกรอง Covid-19
ประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาทำแบบสอบถามประเมินคัดกรอง Covid-19 เพื่อรับ “บัตรผ่านเข้าใช้อาคารเร ...
2022-03-11 11:28:41
ประกาศย้อนหลัง