หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ
ประกาศ

กลุ่มไลน์ตามสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรีภาคปกติประจำปีการศึกษา 2567  ส ...
2023-10-27 10:06:34
เปิดรับสมัครร่วมโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 18
สามารถดูรายละเอียดและระเบียบทุนได้ที่>>https://www.dropbox.com/sclสมัครทุนออนไลน์ลิงก์ด้านล่าง ...
2023-10-27 09:54:03
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 2/2566
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ...
2023-10-16 15:35:32
กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญชวนวัยรุ่นวุ่นรัก เข้าร่วมกิจกรรมรักอย่างไรให้ปลอดภัย
กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญชวนวัยรุ่นวุ่นรัก เข้าร่วมกิจกรรมรักอย่างไรให้ปลอดภัย ...
2023-10-16 15:33:07
การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่ reg.ssru.ac.th
การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ที่ reg.s ...
2023-10-16 15:25:53
วารสารดีไซน์เอคโค เปิดรับพิจารณา บทความวิจัย (Research Article)
วารสารดีไซน์เอคโค เปิดรับพิจารณา บทความวิจัย (Research Article)เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในรูปแบบพิมพ์ / ...
2023-10-16 15:23:10
ประกาศย้อนหลัง