หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ
ประกาศ

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566
สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา ...
2023-06-29 13:42:24
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อตรวจสอบกำหนดการและรายละเอียดต่างๆ
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อตรวจสอบกำหนดการและรายละเอียดต่างๆ ...
2023-06-29 13:39:36
ตารางอบรมการลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง "Free Enrollment" นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันที่ 4-6 ก.ค. 66 อบรมลงทะเบียนเรียน (ทุกคนต้องเข้าร่วม)*อบรมปรับพื้นฐาน วั ...
2023-07-14 08:51:11
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ”
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2566 ” วันที่ 10 กรกฎาค ...
2023-07-14 08:51:11
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (เฉพาะห้องเรียนกรุงเทพ)*** ...
2023-06-21 13:54:52
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดจองรอบสอบ ICT เดือน มิถุนายน 2566
รอบสอบ ICT เดือน มิถุนายน 2566เปิดจองรอบสอบวันแรก 12 มิถุนายน 2566รายละเอียดเพิ่มเติมสอบ ICT คลิ๊ก** ...
2023-06-21 13:50:44
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดให้บัณฑิตแจ้งเปลี่ยนคำนำหน้าขานนาม ตั้งแต่บัดนี้ - 11 ส.ค.2566
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดให้บริการบัณฑิตที่มีความประสงค์เปลี่ยนคำนำหน้าขานนา ...
2023-06-21 13:48:23
ประกาศย้อนหลัง