หน้าหลัก > ประกาศ

เปิดรับสมัคร อบรม ICT (ปริญาตรี)
อบรมระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2567 รับสมัครจำนวนจำกัด** ลงทะเบียนได้ที่ :  https://evt.ssru. ...
2024-03-14 15:10:28
นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา
นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 ติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ ชั้น 4 กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18 ...
2024-03-14 14:58:01
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ขอให้นักศึกษาตรวจสอบใน กยศ.Connect ว่าขึ้นสถานะ ลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมสำเร็จ แล้วหรือไม่ ถ้ ...
2024-03-14 14:43:19
เปิดจองคิวถ่ายภาพเพื่อยื่นขอสำเร็จการศึกษา 3/2566
รบกวนนักศึกษาส่งตัวแทนสาขาวิชาติดต่อจองคิวถ่ายภาพเพื่อยื่นขอสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ถึ ...
2024-03-14 14:37:59
รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สมัครตั้งแต่ว ...
2024-03-04 11:06:08
ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 8/2566
ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 8/2566 สำหรับ ...
2024-03-04 11:03:08
ประกาศย้อนหลัง