หน้าหลัก > ประกาศ

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 62)
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 62) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 จะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิ ...
2022-11-02 10:19:28
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในระหว่างวันที่ 3 – 12 ตุลาคม 2565งานกองทุนเงินให้ ...
2022-11-02 10:09:23
กิจกรรมดี ๆ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กิจกรรมดี ๆ จากสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีควา ...
2022-10-10 11:54:32
SSRU RUN3
SSRU RUN3พบกับกิจกรรมเดิน~วิ่งประเพณีชาวสวนสุนันทา   ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ศิษย์เก่า และศิษย์ป ...
2022-10-10 11:50:24
ประกาศย้อนหลัง