หน้าหลัก > ประกาศ

ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 8/2566
ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 8/2566 สำหรับ ...
2024-03-04 11:03:08
เปิดลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการอบรม ได้ดังนี้1. อบรมในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet (ลิงก์การเข้าห้องอ ...
2024-02-27 15:43:05
ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรเเละนมัสคารวะฝากตัวเป็นศิษย์ประจำปีการศึกษา
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน ร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรเเละนมัสคารวะ ฝากตัวเป็นศิษย์ ประจำปีก ...
2024-02-12 11:19:54
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2566 พร้อมเอ ...
2024-02-12 11:07:54
สวนนันท์ FUN FAIR เพลิดเพลิน จะ Learn ใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภายในงาน พบกับกิจกรรมของ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม>> สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ...
2024-02-12 11:01:23
ประกาศย้อนหลัง