หน้าหลัก > ประกาศ

สวนนันท์ FUN FAIR เพลิดเพลิน จะ Learn ใจ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภายในงาน พบกับกิจกรรมของ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม>> สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ...
2024-02-12 11:01:23
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567(รอบที่ 1 Portfolio)
>> มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศ ...
2024-02-12 10:47:48
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวน "บริจาคโลหิต"
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวน "บริจาคโลหิต ...
2024-01-24 15:04:07
นักศึกษารหัส 66 ที่ยังไม่ได้มารับเสื้อทุกท่าน ขอให้นักศึกษามาติดต่อรับได้ที่ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
นักศึกษารหัส 66 ที่ยังไม่ได้มารับเสื้อทุกท่าน ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคมนี้จะเป็นการเก็บตกรอบสุดท้าย ขอ ...
2024-01-24 15:01:43
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota
คณะเทคโน ฯ เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต, ห ...
2024-01-09 09:51:22
ประกาศย้อนหลัง