หน้าหลัก > ประกาศ

เปิดจองคิวถ่ายภาพเพื่อยื่นขอสำเร็จการศึกษา 2/2566
เปิดจองคิวถ่ายภาพเพื่อยื่นขอสำเร็จการศึกษา 2/2566 รบกวนนักศึกษาส่งตัวแทนสาขาวิชาติดต่อจองคิวถ่ายภาพเ ...
2023-11-13 11:18:52
กลุ่มไลน์ตามสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรีภาคปกติประจำปีการศึกษา 2567  ส ...
2023-10-27 10:06:34
เปิดรับสมัครร่วมโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ปีที่ 18
สามารถดูรายละเอียดและระเบียบทุนได้ที่>>https://www.dropbox.com/sclสมัครทุนออนไลน์ลิงก์ด้านล่าง ...
2023-10-27 09:54:03
หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567
หลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ...
2023-10-17 09:54:15
หลักสูตรด้านเทคโนโลยีและการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567
หลักสูตรด้านเทคโนโลยีและการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ...
2023-10-17 09:52:05
หลักสูตรด้านการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567
หลักสูตรด้านการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2567 ...
2023-10-17 09:49:49
ประกาศย้อนหลัง