ผลการค้นหา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 1/2567
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่ทำการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนท ...
2024-04-05 10:06:56
นักศึกษาทุกชั้นปีที่จะกู้ยืม กยศ. ต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 3/2566
*** ที่มีเรียนตามหลักสูตร** (ผู้กู้ที่ได้กู้ยืมมาจากภาคเรียนที่ 1/2566 แล้วเท่านั้น)ขอให้นักศึกษาส่ง ...
2024-04-05 10:23:39
เปิดจองคิวถ่ายภาพเพื่อยื่นขอสำเร็จการศึกษา 3/2566
รบกวนนักศึกษาส่งตัวแทนสาขาวิชาติดต่อจองคิวถ่ายภาพเพื่อยื่นขอสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ถึ ...
2024-03-14 14:37:59