ผลการค้นหา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นักศึกษารหัส 66 ที่ยังไม่ได้มารับเสื้อทุกท่าน ขอให้นักศึกษามาติดต่อรับได้ที่ชั้น 2 อาคารกองพัฒนานักศึกษา
นักศึกษารหัส 66 ที่ยังไม่ได้มารับเสื้อทุกท่าน ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคมนี้จะเป็นการเก็บตกรอบสุดท้าย ขอ ...
2024-01-24 15:01:43
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวน "บริจาคโลหิต"
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวน "บริจาคโลหิต ...
2024-01-24 15:04:07
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota
คณะเทคโน ฯ เปิดสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต, ห ...
2024-01-09 09:51:22
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ(จป.) 2 ตำแหน่ง
บริษัท ไทยโตชิบาอุตสากรรม จำกัด รับนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป ...
2024-01-05 11:21:15
ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4/2566
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4/2566 สำห ...
2024-01-05 11:24:33
สวนสุนันทา ชวนเดิน-วิ่งการกุศล สมทบทุนการศึกษา 87 ปี สวนสุนันทา มินิมาราธอน ครั้งที่ 4
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ขอเชิญชวนร่วมเดิน-วิ่งการกุศล สมทบทุนการศึกษา 87 ...
2024-01-05 11:29:49