หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์รับสมัครพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์รับสมัครพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-11 11:37:14

ประชาสัมพันธ์ด้วยมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ได้มีวัตถุประสงค์ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า มูลนิธิฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ด้วยการมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา และพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้นต่อผู้รับทุน จึงได้จัดให้มีการรับสมัครพิจารณาคัดเลือก และมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 นั้น

ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ตามคุณสมบัติที่กำหนด (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ) และจัดส่งใบสมัครไปยังมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ โดยตรง ภายในวันที่ 25 กันยายน 2565 และหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา โทรศัพท์ 0 2160 1354