หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > กำหนดการแบ่งรอบฝึกซ้อมบัณฑิต ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีพุทธศักราช 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กำหนดการแบ่งรอบฝึกซ้อมบัณฑิต ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีพุทธศักราช 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-11 11:51:56

กำหนดการแบ่งรอบฝึกซ้อมบัณฑิต ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีพุทธศักราช 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2560-2562)