หน้าหลัก > ประกาศ > สาระความรู้ > วิธีเข้าใช้ SSRU Mail by GOOGLE
วิธีเข้าใช้ SSRU Mail by GOOGLE

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-08-11 10:47:03

สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 64 จะได้รับการเปิดใช้ Email แบบ gmail เพื่อใช้สำหรับติดต่อสื่อสารหรือส่งงานกับคณาจารย์ หรือมหาวิทยาลัยฯ

สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนการเข้าใช้ตามภาพได้เลยค่ะ