หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-09-01 11:06:16

ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  สามารถ Walk-in เข้ามาสอบได้

วันจัทร์-วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)

รอบเช้า  เวลา 09.00 น.

รอบบ่าย เวลา 13.00 น.

สถานที่จัดสอบ: สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หรือ ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

รอบเดือน กันยายน  2565 อบรมวันที่  10 ,11 ,12 ,17 และ 18 กันยายน 2565

เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 17 สิงหาคม-9 กันยายน  2565

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ? สำหรับ?นักศึกษา?ระดับปริญญาตรี?  

https://ilpc.ssru.ac.th/langilpc2-stutraining/