หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิต
ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิต

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-09-01 11:10:37

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับบัณฑิต ในวันที่ 30-31 สิงหาคม และวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายประถม)