หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตในวันรับจริง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ (วันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕)
ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตในวันรับจริง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๕ (วันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-10-10 11:14:59

ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิตในวันรับจริง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประจำปี ๒๕๖๕ (วันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕)