หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > การส่งโครงงานรายบุคคล 30 คะแนนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
การส่งโครงงานรายบุคคล 30 คะแนนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-10-10 11:44:09

การส่งโครงงานรายบุคคล 30 คะแนนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กำหนดส่งโครงงาน 3 ตุลาคม 2565  เวลา 16.00 น. นี้ วันสุดท้าย

***ฝ่ายบริการการศึกษา โทร. 02-160-1265 ต่อ 201,202,203,204,205,206,207 หรือ 065 - 959- 5313