หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > SSRU RUN3
SSRU RUN3

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-10-10 11:50:24

SSRU RUN3

พบกับกิจกรรมเดิน~วิ่งประเพณีชาวสวนสุนันทา   ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันที่รักสุขภาพ ชอบทำบุญ นัดพบเพื่อนร่วมรุ่นทุกคณะ/ทุกวิทยาลัยแต่ละสาขาวิชา ได้ที่กิจกรรมงานเดิน-วิ่ง 85 ปีสวนสุนันทาฮาล์ฟมาราธอน ครั้ง 3

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

ในวันที่ 11ธันวาคม 2565สมัครได้ที่

https://ssrurun.com/

สมัครได้ถึง 12 ตุลาคมนี้