หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่ reg.ssru.ac.th
การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่ reg.ssru.ac.th

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-10-11 14:00:12

การยกเลิกรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่ reg.ssru.ac.th