หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 62)
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 62)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-02 10:19:28

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 62) ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 จะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา