หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > เลื่อน! จัดโครงการค่ายออกแบบหุ่นยนต์เพื่อความปลอดภัย เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย Open Lounge: Product, Robot and Safety
เลื่อน! จัดโครงการค่ายออกแบบหุ่นยนต์เพื่อความปลอดภัย เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย Open Lounge: Product, Robot and Safety

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-11-02 10:46:14

เลื่อน! จัดโครงการค่ายออกแบบหุ่นยนต์เพื่อความปลอดภัย เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย Open Lounge: Product, Robot and Safety ที่จะจัดขึ้นวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5 - 6 พ.ย. 2565 อย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากการจัดส่งวัตถุดิบที่เป็นชิ้นส่วนของหุ่นยนต์จากต่างประเทศที่ล่าช้า