หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ของกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์
เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ของกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2022-12-08 10:10:03

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ของกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์