หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-06 14:23:08

รอบที่ 1 (Portfolio) เปิดแล้วนะวิ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 (Portfolio)

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 5 มกราคม 2566

สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/