หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) และปีที่ 2 (รหัส 64)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) และปีที่ 2 (รหัส 64)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-06 14:28:20


ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) และปีที่ 2 (รหัส 64)

ที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2565

ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ขอให้นักศึกษามาติดต่อเพื่อแก้ไขเอกสารการกู้ยืม กยศ.

ซึ่งนักศึกษาสามารถมารับเอกสารด้วยตนเองหรือฝากเพื่อนมารับเอกสารให้ก็ได้

สามารถขอรับเอกสารและนำส่งเอกสารได้ที่ ชั้น 3 อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา

สนามแบดมินตัน (ที่เดียวกับส่งเอกสารภาคเรียนที่ 2/2565)

ในระหว่างวันที่ 15 – 20 ธันวาคม 2565

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ ...

https://drive.google.com/drive/folders/1pTzCCTBGZd7wjn4GnpO8qBU2g8fSOlP2?fbclid=IwAR1bMfDsbYlAnnMDAaYLH_GxxPwG5Ulq07YQ3hfYYgtNhuao3j45QU9vv1s