หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาชาวสวนสุนันทาร่วม เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม SSRU RUN 3 HALF MARATHON
ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาชาวสวนสุนันทาร่วม เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม SSRU RUN 3 HALF MARATHON

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-06 14:34:50

ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาชาวสวนสุนันทาร่วม

เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม SSRU RUN 3 HALF MARATHON

หมายเหตุ : ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสามารถนำมาเทียบรับ

หน่วยกิจกรรม  (ด้านกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ) จำนวน 6 หน่วย

รายละเอียดการเทียบรับหน่วยกิจกรรม ให้น้องๆ เตรียม

หมายเลข BIB และสำเนาบัตรนักศึกษา เพื่อแนบเป็นหลักฐาน

พร้อมทำการ ส่งข้อมูลอีกครั้ง ในเดือนมกราคม 2566

สมัครด่วนน แต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 ธันวาคมนี้เท่านั้นนนนนน

******ออกวิ่ง 29 มกราคม 2566

สมัครได้ที่ www.ssrurun.com หรือ Walk-in

ได้ที่จุดบริการกองพัฒนานักศึกษาชั้น 1