หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > วันสุดท้าย !!! ของการสมัคร รอบที่ 1 (Portfolio)
วันสุดท้าย !!! ของการสมัคร รอบที่ 1 (Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-06 14:45:28

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 (Portfolio)

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 5 มกราคม 2566

สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/