หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-06 14:48:15

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม

ในวันศุกร์ที่  27  มกราคม  2566 เวลา 09.00 น.   ณ บริเวณลานองค์พระวิษณุกรรม หน้าอาคาร 42