หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)
ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-27 14:18:56

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายละเอียดการสอบ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1 Portfolio) สามารถตรวจรายชื่อได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login