หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดจองตัดชุดครุย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดจองตัดชุดครุย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-01-27 14:35:28

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดจองตัดชุดครุย

รอบที่ 1 วันที่ 27 - 29 มกราคม 2566

สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 - 2564

รอบที่ 2 วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566

สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลังปีการศึกษา 2564

สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร 02-160-1475