หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 (Quota)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 (Quota)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-02-23 10:15:12

รอบที่ 2 (Quota) เปิดแล้ว

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 (Quota)

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม - 30 มีนาคม 2566

สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/