หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-02-09 08:39:24

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม

เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง”

ในวันที่ 23 -24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องบุษบงกช A โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

สามารถ  SCAN QR CODE เพื่อติดต่อสอบถามหรือสมัครอบรม