หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > การส่งโครงงานรายบุคคล 30 คะแนนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
การส่งโครงงานรายบุคคล 30 คะแนนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-02-23 10:22:56

การส่งโครงงานรายบุคคล 30 คะแนนสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

***กำหนดส่งโครงงาน วันที่ 3 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 น.

***ฝ่ายบริการการศึกษา โทร. 02-160-1265 ต่อ 201,202,203,204,205,206,207 หรือ 065 - 959- 5313