หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-27 14:27:06

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota

**ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 30 มีนาคม 2566

**สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th