หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้ด้านการทำงานแบบมืออาชีพ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความรู้ด้านการทำงานแบบมืออาชีพ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-29 10:23:47

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ PTG Energy ได้กำหนดจัดกิจกรรมให้ความรู้และประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5