หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-29 10:29:13

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สามารถ Walk-in เข้ามาสอบได้

วันจันทร์-วันพุธ-วันศุกร์

- รอบเช้า  เวลา 09.00 น.

สถานที่จัดสอบ: สถาบันภาษา อาคาร 31 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หรือ ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” รุ่นที่ 8 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รอบเดือน มีนาคม 2566 อบรมวันที่ 18, 19, 25, และ 26 มีนาคม 2566

เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 13 มีนาคม 2566 - 17 มีนาคม 2566

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

https://ssruli.ssru.ac.th/langilpc2-stutraining/