หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาเพิ่มเติม
ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาเพิ่มเติม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-29 10:32:00

ขั้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษาเพิ่มเติม

สำหรับนักศึกษาที่รายงานตัวเข้าศึกษาโดยยื่นเอกสารไม่สมบูรณ์

สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ reg.ssru.ac.th

#www.ssru.ac.th

#https://reg.ssru.ac.th