หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” รุ่นที่ 9 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” รุ่นที่ 9 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-30 15:07:52

ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” รุ่นที่ 9 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รอบเดือน เมษายน 2566 อบรมวันที่ 1, 2, 7, 8,  และ 9 เมษายน 2566

เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 20 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

https://ssruli.ssru.ac.th/langilpc2-stutraining/