หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-03-31 10:34:05

อย่าช้า!!!!!!  วันสุดท้ายของการสมัครรอบที่ 2 Quota

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota

***ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 30 มีนาคม 2566

***สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th