หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” รุ่นที่ 10 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” รุ่นที่ 10 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-01 09:15:15

ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ “การเตรียมตัวสู่ตลาดแรงงานระดับนานาชาติ” รุ่นที่ 10 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รอบเดือน เมษายน 2566 อบรมวันที่ 22, 23, 29, 30 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2566
เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 3 เมษายน 2566 - 21 เมษายน 2566
ลิงก์ลงทะเบียนอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
https://ssruli.ssru.ac.th/langilpc2-stutraining/