หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาขอเชิญชวนมีส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้กับกิจกรรม “นั่งรถไฟไปปลูกป่า”
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาขอเชิญชวนมีส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้กับกิจกรรม “นั่งรถไฟไปปลูกป่า”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-01 09:19:35

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมมีส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้

กับกิจกรรม “นั่งรถไฟไปปลูกป่า”

วันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 2566 จ.กาญจนบุรี

สามารถสแกน QR-Code เพื่อดูกำหนดการและลงทะเบียน

******** รับจำนวนกำจัด 40 คนเท่านั้น ********

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 10 พ.ค. 66 แต่ถ้าจำนวนเต็มก่อนวันที่ 10 พ.ค. 66 จะประกาศก่อนค่ะ