หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศแต่งตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566
ประกาศแต่งตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-01 09:22:39

เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเพียง 1 หมายเลข ทางคณะ ฯ จึงประกาศแต่งตั้งประธานสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ให้ นางสาวนภัสนันท์ จิตราพัฒนานันท์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร ดำรงตำแหน่งประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม