หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-01 09:25:39

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

**นักศึกษาที่ยังไม่มีชุดครุยวิทยฐานะ ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา เปิดรอบตัดสุดท้าย วันที่ 19-21 พค 2566**