หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วม “อบรมการสร้างโมเดลสามมิติด้วย Blender 3D”
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วม “อบรมการสร้างโมเดลสามมิติด้วย Blender 3D”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-01 09:28:09

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วม “อบรมการสร้างโมเดลสามมิติด้วย Blender 3D”

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 4222 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สามารถสแกน QR-Code เพื่อลงทะเบียน
******** รับจำนวนกำจัด 40 คนเท่านั้น ********