หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3 Admission)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3 Admission)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-15 10:24:40

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 Admission

***ตั้งแต่วันที่  7 - 13 พ.ค. 2566

***สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์  https://student.mytcas.com/