หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2566
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2023-05-29 12:13:52

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566  ได้ที่เว็บไซต์ https://ssru.ac.th/news-detail.php?id=1024